Utveckling av maskin för tillverkning av strängar till musikinstrument

Diarienummer
Koordinator FRÖJEL STRINGS AB
Bidrag från Vinnova 354 620 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att bygga upp kunskap för utveckling avnästa generations maskin för tillverkning av strängar till musikinstrument. Kunskaperna har tillämpats vid utveckling av ett maskinkoncept med betydligt högre effektivitet ochkapacitet samt förbättradarbetsmiljö och kvalitet jämfört med tidigare maskiner.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har ökat kunskapen om maskintillverkning inom företaget vilket resulterat i ett maskinkoncept med betydligt högre effektivitet och kapacitet samtförbättrad arbetsmiljö och kvalitet. När konceptet implementerats kommer det att ge öka företagets konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

Under detta projekt har fokuserat på frågeställningarkring modulär uppbyggnad, programmering och testning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.