Utveckling av leder anpassade till ortoser tillverkade av kompositmaterial

Diarienummer
Koordinator SKANDINAVISKA ORTOPEDTEKNISKA LABORATORIET AB - SKANDINAVISKA ORTOPEDTEKNISKA LABORATORIET AB, Lund
Bidrag från Vinnova 291 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla leder som är anpassade för ortoser tillverkade av kompositmaterial. Målsättningen var att ta fram leder som går att integrera i kompositmaterialet, dvs leder som består av samma material som övriga delar av ortosen, för att erhålla en så låg vikt som möjligt. Ett ledkoncept, baserat på kolfiberförstärkt epoxi, har därför utvecklats och testats inom ramen för projektet. Det nya ledkonceptet är 50% lättare än dagens stålleder och erbjuder dessutom både snabbare och säkrare tillverkning. Målsättningen med projektet kan därmed anses vara uppfylld.

Resultat och förväntade effekter

Ett ledkoncept baserat på kolfiberförstärkt epoxi har utvecklats och testats. Det nya konceptet är 50% lättare än dagens koncept med ingjutna stålleder, det har bättre estetik (möjlighet att tillverka mera kroppsnära leder), kortare tillverkningstid, samt säkrare tillverkning eftersom konceptet innehåller färre delar och mindre behov av manuell anpassning. Eftersom det nya konceptet erbjuder många fördelar jämfört med dagens stålkoncept är planen att gå vidare med kliniska tester samt eventuellt kommersialisering.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att deltagare från Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet (SOL) och Södra älvsborgs Sjukhus (SäS) upprättande en kravprofil för ortosleder. Därefter anordnades ett antal möten och ett konceptförslag för integrerade leder arbetades fram. Baserat på detta konceptförslag tillverkades en prototypled. Tyvärr befanns denna led vara onödigt tung och tillverkningstekniken inte helt tillförlitlig. Konceptförslaget modifierades därför i två steg, och prototypleder tillverkades och testades, innan konceptet befanns uppfylla alla uppställda krav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.