Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av Kibblevåg för primärrealisering av Massa

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Mätteknik, Borås
Bidrag från Vinnova 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet syftar till inom ramen för ett internationellt samarbete lett av NPL utveckla och konstruera en Kibble-våg som efter projektavslut kommer placeras på Riksmätplatsen i syfte att kunna genomföra spårbara mätningar av massa baserat på den definitionen. Kibble-vågen kommer också kunna användas för framtida forskning och utveckling inom området och kommer bli ett ytterst viktigt instrument för att höja kompetensen i Sverige primärmetrologi.

Förväntade effekter och resultat

- Bygga en demonstrator som verifierar de tänka principerna och där man kan testa diverse förbättringar. - Under 2020 byggs så ytterligare en demonstrator i den storlek och med prestanda som avses för slutproduktionen. Parallellt utvecklas metrologiska metoder samt tester för störningstålighet. - Produktion av minst ett system till varje deltagande NMI dvs 6 enheter eller fler. Metrologiska metoder för användning av vågarna på respektive NMI färdigställs. - Sprida kompetensen till industri och samhälle genom ett flertal vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer.

Planerat upplägg och genomförande

1. Första prototypen utvecklas och färdigställs under 2019. Tester av t ex EMC- och temperaturkänslighet utförs. 2. Den första Kibblevågen av med slutlig design och prestanda färdigställs 2020. 3. Produktionen av en Kibblevåg till varje deltagande NMI slutförs under 2021 liksom de parallellt utvecklade metrologiska metoderna. 4. Under hela projekttiden kommer rapportering, både vetenskaplig och populärvetenskaplig, att ske kontinuerligt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 november 2018

Diarienummer 2018-04604

Statistik för sidan