Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av Innovationsledningsprogram fas 1 - DEL 2

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden Holding AB - RISE Research Institutes of Sweden Holding AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 1 005 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målen för projektet har uppnåtts: 1. Principer och ramverk för ett Innovationsledningsprogram har utvecklats. 2. En kartläggning av existerande metoder och verktyg har genomförts. 3. Första steget i etablerandet av en community för innovationsledningscoacher har tagits. 4. Nätverksträffar och piloter i medverkande organisationer har genomförts. 5. En modell för ett Innovationsledningsprogram har beskrivits. 6. En första nationell innovationsledningskonferens har genomförts.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det föreslagna Innovationsledningsprogrammet riktar sig till alla typer av företag och organisationer, privata och offentliga, oavsett bransch. Modellen fokuserar på ett startprogram som kan innehålla moment som medvetenhet och förankring, nulägesanalys, mål och handlingsplan och genomförande. Effekterna i respektive deltagande organisationer har varit en påbörjad förändringsresa mot ökad innovationsförmåga, inklusive ökad medvetenhet om innovation och innovationsledning.

Upplägg och genomförande

Två piloter har genomförts som riktade sig dels mot små och medelstora företag inom tillverkande industri och dels mot kommunala verksamheter. Piloterna har genomförts i nära samarbete med projekten Innovationsledning i Nätverk (ILiN) och iCare4 Fyrbodal idésluss. Medverkande har varit RISE, Swerea IVF, KTH, LiU, ModigMinoz samt Uddevalla kommun. Referensgrupp: RISE, Tillväxtverket, Vinnova, Teknikföretagen, Almega, SKL, IMIT, KTH, Innovationsledarna, IUC och SISP.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05164

Statistik för sidan