Utveckling av högtemperatursupraledande enskilda fotondetektorer för djuprymds kommunikation

Diarienummer 2015-02378
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt arbetade vi på utveckling av en supraledande krets för djuprymds optisk kommunikation genom en heltäckande design och tillverkning av hög temperatur supraledande nanowire singelfotondetektorer. En detaljerad elektrisk karakterisering ( kretskonstruktion ) och vissa prestandatester var fördes med en befintlig eller anpassad system kryogen mätning.

Resultat och förväntade effekter

Jag har besökt Jet Propulsion Lab . / Caltech och forskat om supraledande Single nanowire detektorer ( SNSPD ) under mitt besök . För den första fasen av forskningen , har jag konstruerat och tillverkat en fotonkälla för kryogena systemet vid låg temperatur Lab . Vi har testat olika SNSPD chips som är tillverkade på MikroenhetsLab och karakteriserades optimala tillverkningsparametrar för detektering av enstaka fotoner.

Upplägg och genomförande

Under den andra fasen av projektet har jag arbetat med utveckling av ´Fabrication av YBCO Nanotrådar för Single Photon Detection´ och ´Analyses av MgB2 tunn films´ . Vi hoppas att på lång sikt , kommer vi att göra liknande aktiviteter i KTH / Electrum mikroskopi laboratorium beläget i Kista . Jag gav också ett föredrag som meddelas inom JPL nätverket . I dessa samtal har jag presenterade vår skola, KTH, och de experimentella resultat som uppnåtts här om Supraledande Quantum Interference Devices (SQUID) och kryogeniska mätningar .

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.