Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Utveckling av Headroom Library och arkitekturdokumentation

Diarienummer
Koordinator HEADLONG DEVELOPMENT AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Headlong Development AB och Knowledge Agency AB har vidareutvecklat och dokumenterat den tekniska plattformen Headroom Library (HR-lib). HR-lib är den strikt tekniska delen av konceptet Headroom som kan ses som motorn i en informationsinfrastruktur och själva programvaran, koden, som ett operativsystem för informationshantering. Headroom beskrivs i två delvis Vinnova-finansierade rapporter, Report on the Headroom solution och Framtidens Fass och läkemedelslista.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den inre kärnan i HR-lib är nu utvecklad så långt att vi ser att principerna håller. Vi har utifrån kärnan fått en fullständig struktur över systemets funktion och en klar bild över vad som återstår av utvecklingen. Vi har avsevärt förbättrat och fördjupat vår allmänna dokumentation och våra presentationer samt hållit ett flertal viktiga möten och offentliga presentationer.

Upplägg och genomförande

Headlong har byggt de centrala funktionerna i HR-lib. Knowledge Agency har fördjupat dokumentationen utifrån sin kunskap om arkitekturmodellering och erfarenheter från stora infrastrukturprojekt. Vi har fördjupat vår gemensamma förståelse för den vidare utvecklingen och skapat en betydligt bättre bas för att söka vidare finansiering.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2018

Diarienummer 2018-04378

Statistik för sidan