Utveckling av HD Qwip Kamerasystem

Diarienummer
Koordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04299

Statistik för sidan