Utveckling av gröna kemikalier av förnyelsebara råvaror.

Diarienummer 2014-00452
Koordinator Gipeco Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte att utveckla gröna kemikalier av förnyelsebara råvaror har infriats. Gipeco har lyckats utveckla en ny, miljövänlig och effektiv produktserie baserad helt på förnyelsebara råvaror.

Resultat och förväntade effekter

Gipeco har tagit fram nya produkter med förbättrad miljöprestanda. Som ett resultat av detta projekt kommer Gipeco kunna arbeta med smarta och förnyelsebara råvarubaser. Projektet har stärkt vår tekniska förmåga och gör det möjligt för Gipeco att ta en ledande roll i utvecklingen av rengöringsprodukter tillverkade av förnyelsebara råvaror. Vi förväntar oss därför tillväxt på både befintliga och nya marknader de kommande åren.

Upplägg och genomförande

Gipeco har genomfört projektet med hjälp av en grupp formuleringsexperter bestående av noga utvalda kemister. Samarbetet har genomgående fungerat väldigt bra. Möten och avstämningar har skett kontinuerligt under hela projektet. Metodutveckling av tidseffektiva rengöringstester tog längre tid än beräknat, men tack vare ett bra samarbete i projektgruppen kunde innovationstakten accelerera mot slutet av projektet. En viktig framgångsfaktor har även varit god tillgång till verkliga testobjekt hos befintliga kunder till Gipeco.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.