Utveckling av granbarksgarvning för industriell skala

Diarienummer 2013-03617
Koordinator TÄRNSJÖ GARVERI AKTIEBOLAG - Tärnsjö Garveri AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målsättningen med projektet har varit att utveckla granbarksgarvning för industriell skala. Projektet har adresserat några av de barriärer som idag finns för en industriell användning av granbarksgarvning. Samtliga mål för projekt har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppfyllt alla förväntade resultat och resultaten kommer vara värdefulla för en framtida utveckling av processen. Projektet har demonstrerat att ett garvämne med goda och konkurrenskraftiga egenskaper kan produceras från granbark. Garvämnet har använts vid garvningsförsök med mycket bra resultat. Det producerade lädret hade bättre egenskaper än liknande läder producerat med kommersiella vegetabiliska garvämnen. Ett antal läderprodukter producerades från det framtagna lädret.

Upplägg och genomförande

Projektet omfattade följande faser: 1. Inledande produktion av garvämne från granbark 2. Försök med garvning hos Tärnsjö Garveri 3. Analys av och dokumentation av det producerade lädrets egenskaper 4. Värdering av potential för att använda svenska skogsråvara till produktion av vegetabiliska garvämnen Förutom detta har olika läderprodukter producerats av läder som garvats med granbark. Produkterna har bra kvalitet och illustrerar att det producerade lädret har goda kommersiella egenskaper.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.