Utveckling av glidskikt för optimal reduktion av skallskador

Diarienummer
Koordinator MIPS AB
Bidrag från Vinnova 1 120 135 kronor
Projektets löptid januari 2009 - augusti 2010
Status Avslutat

Externa länkar