utveckling av geografIKS

Diarienummer 2007-01673
Koordinator Lycksele Kommun - Lärcentrum
Bidrag från Vinnova 299 997 kronor
Projektets löptid juli 2007 - december 2007
Status Avslutat