utveckling av geografIKS

Diarienummer
Koordinator Lycksele Kommun - Lärcentrum
Bidrag från Vinnova 299 997 kronor
Projektets löptid juli 2007 - december 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01673

Statistik för sidan