Utveckling av forskningskapacitet inom bedömning av uthållighet och resiliens av foder för vattenbruk (S-FEED)

Diarienummer 2014-04612
Koordinator SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB - SP Göteborg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2014-09-16