Utveckling av ett skydd mot cerebrala emboliseringar under hjärtinterventioner eller operationer.

Diarienummer 2013-04524
Koordinator CONTEGO AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Utveckling av skydd mot cerebrala emboliseringar i samband med hjärtinterventioner och operationer - vi har både konceptuellt, anatomiskt, funktionsmässigt och även experimentellt verifierat konceptet med ett system som tillhandahåller skydd mot cerebrala emboliseringar i samband med kataterbaserade hjärtinterventioner, samt tagit fram en specifikation för en färdig produkt för kliniskt bruk.

Resultat och förväntade effekter

Förutom att verifiera konceptet med skydd mot cerebrala amboliseringar har vi provat ut och bestämt en design som fungerar anatomiskt, passar in i det kliniska arbetsflödet och på ett atraumatiskt sätt tillfälligt kan appliceras i aortabågen. Designen vi har valt ger, förutom skydd mot cerebrala embolier även ett mekaniskt stöd i samband med implantation av en artificiell hjärtklaff.

Upplägg och genomförande

Arbetet hat delats in i följande faser; Val av konceptuell teknisk lösning, val av samarbetspartner för utvecklingsarbetet och prototyper, utprovning av lämpliga material ihop med utvecklingspartners, framtagande av första protoyper, test av prototyper i en hjärmodell, baserat på dessa tester framtagande av andra generationen prototyper, test av dessa i en djurmodell, och som sista steg framtagande av en produktspecifikation för en färdig produkt samt en uppdaterad plan för utvecklingen av denna färdiga produkt samt mätmetoder för en klinisk validering mot en CE certifiering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.