Utveckling av ett nytt koncept inom cancerläkemedelsutveckling

Diarienummer
Koordinator Onco Targeting AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02205

Statistik för sidan