Utveckling av ett nytt in vitro-translationssystem för studier av membranproteiner

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Center for Biomembrane Research
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det ursprungliga målet var att anpassa ett in vitro proteinsyntessystem för att studera membranproteinbiogenes. Vi stötte på ett problem som vi inte lyckats lösa ännu: otillräcklig effektivitet av ribosomens dockning till membranvesiklerna. Vi gjorde dock den oväntade upptäckten att proteinsyntessystemet kan användas för att följa ko-translationell veckning av cytoplasmaproteiner. Samarbetet med Prof Suga kommer väl till pass, eftersom vi lätt kan införa icke-naturliga aminosyror i det protein som studeras och därmed studera veckningsprocessen i stor detalj.

Resultat och förväntade effekter

Som förklarats ovan är huvudresultatet av projektet upptäckten av ett nytt sätt att analysera ko- translationell veckning av cytoplasmaproteiner. Vi förväntar oss att detta kommer att ge viktiga nya insikter i proteinveckningsprocessen.

Upplägg och genomförande

Vår ursprungliga strategi var att optimera ett in vitro proteinsyntessystem för att fungera tillsammans med inverterade innermembranvesikler framställda från E. coli. Tyvärr stötte vi på ett problem som vi hittills inte kunnat lösa: otillräcklig effektivitet av ribosomens dockning till membranvesiklerna. Emellertid upptäckte vi att vi kunde adaptera in vitro sytemet så att vi nu kan analysera ko-translationell veckning av cytoplasmatiska proteiner. Således har projektet oväntat öppnat ett nytt forskningsområde som vi nu fokuserar våra resurser på.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.