Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av ett katalysatorsystem för fordon som ökar avgasreningen, är mindre, billigare och resurseffektivare

Diarienummer
Koordinator NILCON ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 984 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekts syfte var att påskynda tiden till marknad för vårt katalysatorsystem för lastbilar som är väsentligt minde i storlek och resurseffektivare genom att ta fram mätdata på att det också ökar avgasreningen jämfört med nuvarande system. Målet var att kartlägga hur emissionerna från Nilcons katalysatorsystem för lastbilar ser ut genom fullskaliga standardiserade tester som bekräftar småskaliga tester och också att undersöka patenterbarheten av vår tillverkningsmetod, ansöka om ett patent kring denna och att förstå marknadens behov kring produkten.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten var mycket goda och visar att vi har nollutsläpp av CO och HC samt minimala utsläpp, långt under gränsnivåerna, för NOx och PM under ett standard European Stationary Cycle (ETC) test. Resultaten visade också att vår SCR reagerar väldigt snabbt på UREA doseringen. Resultaten kommer att användas för att på ett pålitligt och övertygande sätt hitta kunder som vill tillverka vår teknik under licens. Vi kan erbjuda dessa kunder ett mer än dubbelt så billigt och resurseffektivt system, med halva volymen jämfört med dagens system och med väldigt hög grad av avgasrening.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har bestått av förberedelser och utföranden av fullskaliga standardiserade tester med en Euro VI motor och småskaliga kompletteringstester. Resultaten och datan från testerna har analyserats och sammanställts. Vi har anpassat UREA-dosering och analyserat hur denna funkar för vårt fullskalesystem. Vi har haft diskussioner med våra nuvarande licenstagare för att förstå vilken data de behöver för att uppgradera till vårt nya katalysatorsystem. Vidare har vi arbetat med tillvägagångssätt för att få fram den återstående datan som krävs från parter på marknaden.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01826

Statistik för sidan