Utveckling av ett katalysatorsystem för fordon som ökar avgasreningen, är mindre, billigare och resurseffektivare

Diarienummer 2018-01826
Koordinator NILCON ENGINEERING AB
Bidrag från Vinnova 984 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Detta projekt syftar till att påskynda tiden till marknad för vårt katalysatorsystem för lastbilar som är väsentligen mindre i storlek, billigare och ändå ökar avgasreningen jämfört med nuvarande system. Målet är att få data på hur emissionerna från Nilcons katalysatorsystem för lastbilar ser ut genom full-skaliga standardiserade tester som bekräftar våra småskaliga tester av vårt katalysatorsystem. Vidare är målet att ha ansökt om ett patent kring vår tillverkningsmetod och att hitta vår vertikal på marknaden för att hitta potentiella licenstagare till vårt system.

Förväntade effekter och resultat

Det förväntade resultatet är att de fullskaliga testerna ska stämma överens med våra tidigare resultat, alltså att vi med ett 2-3 gånger mindre system får en högre reningsgrad av avgaser med halverade kostnader och resursanvändning. Resultaten från dessa standardtester kommer att användas för att på ett pålitligt och övertygande sätt hitta kunder som vill tillverka vår teknik under licens och på så sätt blir effekten att vår teknik snabbare når marknaden. Tekniken förväntas också få ett utökat IP skydd via vårt nya patent vilket resulterar i att vi kan bygga ett mer hållbart företag.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att utföra full-skaliga standardiserade tester med en Euro VI motor. Testerna kommer att förberedas, genomföras och analyseras. Kvarstående frågetecken kommer att utredas i vår egen testbänk. Vi ska vidare undersöka hur UREA-insprutningen ska gå till i vårt system. Vi kommer att studera konkurrerande teknologier och samtala med potentiella kunder för att förstå fördelarna med vår teknik. För att förstärka vår IP position kommer vi att undersöka möjligheterna att patentera vår tillverkningsmetod och förbereda en ansökan av ett patent för vår tillverkningsmetod.

Externa länkar

Beskrivning av vårt katalysatorsystem och våra unikt designade kanaler som är vår kärnteknologi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.