Utveckling av ett efterbehandlingssystem för industri- och marindieselmotorer

Diarienummer
Koordinator Industriell Plåtproduktion AB
Bidrag från Vinnova 3 322 997 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - februari 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-01803

Statistik för sidan