Utveckling av ett efterbehandlingssystem för industri- och marindieselmotorer

Diarienummer 2006-01803
Koordinator Industriell Plåtproduktion AB
Bidrag från Vinnova 3 322 997 kronor
Projektets löptid oktober 2006 - februari 2011
Status Avslutat