Utveckling av ett biokompatibelt nanoelektroniskt chip-nerv cell interface

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för cell- och organismbiologi
Bidrag från Vinnova 6 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2003 - maj 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2002-01219

Statistik för sidan