Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av ett automatiserat lånecykelsystem i Örebro

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Bidrag från Vinnova 3 244 240 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har flera mål: - Att utveckla ett lånecykelsystem med automatisk betjäning av samma typ som erbjuds av andra operatörer, och patentsöka en låsmekanism; - Att genomföra en pilotstudie samt implementera ett system med 10 stationer och ca 100 cyklar i örebros innerstad; - Att studera användarna och deras resvanor före och efter; - Att studera personalens resvanor i kommunen, landstinget och på Posten, före och efter systemets introduktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

- att utveckla ett robust, smidigt, användarvänligt och billigt system för självbetjäning av lånecyklar - ´det nya kollektiva färdmedlet´ - genom att kombinera befintlig kunskap, kompetens och infrastruktur för hyrcyklar i örebro med teknisk innovation och utveckling - att underlätta och effektivisera envägsresor på korta och medellånga sträckor i örebro - att därmed även underlätta anslutningsresor för kollektivtrafik och regionaltåg för inresande från närliggande pendlingskommuner till stora attraktionspunkter/arbetsplatser som sjukhuset och universitetet - att mäta dessa effekter och uppskatta potentialen i detta nya färdmedel för olika typer av resor, t.ex. pendling, tjänsteresor och privata ärenden

Upplägg och genomförande

Under vintern-våren 2010 genomförs tester av systemet vilket mynnar ut i ett pilotprojekt med två stationer i början av cykelsäsongen. Samtidigt söks bygglov för resten av stationerna, och de första mätningarna av attityder och resvanor och reskostnader genomförs i de inblandade organisationerna (kommunen, landstinget och Posten). Ett servicekontor upprättas med support för lånecykelanvändarna. Uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring av stations- och låskoncepten fortgår under hela projektperioden. Slutligen genomförs en andra omgång av resvane- och attitydundersökningar i kommunen, landstinget och Posten mot slutet av 2011.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04468

Statistik för sidan