Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Utveckling av en SSTD-kylare

Diarienummer
Koordinator SETRAB AKTIEBOLAG - Setrab AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - oktober 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att fastställa design, materialval och produktionsmetod för en lödd aluminiumvärmeväxlare med 50% högre hållfasthet, 15% högre kyleffekt per ytenhet, 30% lägre total energiåtgång (och därmed miljöpåverkan) i tillverkningen, samt 30% lägre tillverkningskostnad per kyleffektsenhet jämfört med nuvarande produkt. Värmeväxlaren är framförallt avsedd för att kyla motor- och/eller transmissionsolja i fordonsapplikationer.

Resultat och förväntade effekter

Målet för kyleffekt har uppnåtts med råge (+30% mot mål +15%). Målet för hållfasthet är ännu inte uppnått men vår bedömning är att vi med vissa konstruktionsjusteringar med stor sannolikhet kommer att uppnå målet inom kort. Uppnås målet för hållfasthet med planerade konstruktionsjusteringar visar redan gjorda tester att målen för energiåtgång och tillverkningskostnad även kommer att uppnås.

Upplägg och genomförande

I inledande fasen har kyleffekt och hållfasthet utvärderats genom att konstruera, simulera, tillverka prototypverktyg och detaljer, samt slutligen prova dessa prototyper. Testerna bekräftar att målet för kyleffekt med råge kan uppnås med tilltänkt konstruktion. Dock behöver konstruktionen justeras för att nå målet för hållfasthet. Dessa ändringar håller på att införas i prototypverktyget men har ännu inte hunnits utvärderas i form av nya tester. Arbetet fortsätter dock och beräknas vara klart inom ett par månader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02284

Statistik för sidan