Utveckling av en photodarkeningresistent fiberlaser submodul

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Mittuniversitetet Sundsvall
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - mars 2010
Status Avslutat