Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en ny ögonbottenkamera med adaptiv optik; nya möjligheter inom näthinnediagnostik

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Oftalmologi
Bidrag från Vinnova 4 985 000 kronor
Projektets löptid november 2010 - oktober 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudmål, att validera det kliniska värdet av den nya ögonbottenkameran, har ej uppfyllts. En miniatyriserad prototyp med optimerade prestanda har utvecklats och byggts, och denna har vidareutvecklats till en Proof-of-Concept-prototyp för klinisk användning. Den kliniska valideringen har påbörjats. Arbetet med en affärsplan har påbörjats. Sökandet efter investerare har skjutits på framtiden i väntan på resultat från den kliniska valideringen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Två prototyper har byggts i projektet, dels en miniatyriserad prototyp på optikbänk, dels en Proof-of-Concept-prototyp för klinisk användning. Klinisk validering av metodens värde har påbörjats, bl.a. planeras fotografering av patienter behandlade med genterapi och stamceller tillsammans med externa samarbetspartners (Professor Sten Andréasson vid Skånes universitetssjukhus i Lund respektive Professor Anders Kvanta vid St. Eriks ögonsjukhus i Stockholm).

Upplägg och genomförande

Projektets optiska och tekniska komplexitet har underskattats av projektgruppen. Intern validering av konceptet samt nödvändiga korrigeringar som framkom under valideringsprocessen har medfört en försening på ca 8 månader. Komplicerad utveckling av miniatyriserad prototypoch montering och verifiering av Proof-of-Concept-prototyp har inneburit ytterligare förseningar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00518

Statistik för sidan