Utveckling av en ny diagnostisk och prognostisk biomarkörpanel i blod vid pankreascancer

Diarienummer 2015-04733
Koordinator Lunds universitet - Avdelningen för kirurgi, Inst för kliniska vetenskaper Lund
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång

Syfte och mål

Pankreascancer (PC) är en mycket aggressiv tumörform. Projektet syftar till att utveckla nya biomarkörer för PC för tidig diagnostik, prognostik och terapival. Med masspektrometri (MS) utförs djupsekvensering av proteiner i blod och vävnad från patienter med PC. Selekterade biomarkörer verifieras och valideras med riktad MS-analys, sk parallel reaction monitoring (PRM), samt antikroppsbaserade tekniker, ex ELISA eller immunhistokemi, i större kohorter.

Resultat och förväntade effekter

En panel av markörer som kan diagnostisera PC med hög precision har identifierats (serum), verifierats med ELISA. Syftet är screening av riskgrupper, diagnostik, monitorering och stadieindelning samt resektabilitet. På nästan 60 000 PC-patienter har vi visat att även små tumörer besitter metastatisk kapacitet. Tumörbiologins roll har styrkts med en stor MS-studie på PC-vävnad, inkl fynd av en ny, unik och prognostisk histone-markör (H1.3).

Upplägg och genomförande

Sedan 2012 samlar vi prospektivt blod och vävnad från patienter med pankreascancer inför kirurgi. I biobanken föreligger för närvarande cirka 300 blodprover och cirka 100 vävnader, kopplade till kliniska data. Detta ger goda förutsättningar för utveckling av biomarkörer och verifiering och validering. Genom samarbete med Umeå, München och Sydney kan mer extensiv validering utföras. Parallellt med valideringen pågår en affärsutveckling med hjälp av Lunds Universitet (Reccan Diagnostics AB).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.