Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av en nationell veterinärmedicinsk databas

Diarienummer
Koordinator Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag från Vinnova 2 067 196 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - februari 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsakliga mål var att utveckla en nationell databas för journaldata från landets djurkliniker och djursjukhus. Sammanfattningsvis har projektet varit framgångsrikt. Den tekniska utvecklingen i projektet har resulterat i att det nu finns lösningar framtagna som på ett säkert sätt kan anonymisera och överföra journaldata från kliniker som använder något av journalsystemen Trofast eller Provet Cloud till Naveda. Förhoppningen är att Naveda ska kunna tas i bruk i slutet av 2018 och att fler journalsystem ska utveckla lösningar för att kunna skicka data till Naveda.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i att det nu finns en serverarkitektur och en databasstruktur för Naveda. De tekniska lösningar som behövs för en säker överföring och anonymisering av journaldata är utvecklade och redo att användas. Resultatet av laglighetsprövningen som utfördes visar att det inte finns några juridiska hinder för att hantera journaldata i Naveda med de framtagna tekniska lösningarna. Projektets förslag är att Naveda förvaltas av en stiftelse. Beslut om detta kommer att tas under våren 2018. Effekterna av Naveda kan utvärderas först när databasen varit i drift några år.

Upplägg och genomförande

Första delen av projektet bestod av upprättande av avtal avseende de journaldata som behövdes för utvecklingen av de tekniska lösningarna. En utredning avseende framtida förvaltning av Naveda påbörjades tidigt. Utvecklingsarbetet har utförts på SVA i samarbete med projektparten SAVSNET. Projektet har även samarbetat med journalsystemet Provet Cloud. En laglighetsprövning utfördes på uppdrag av projektet för att utreda om det finns lagligt stöd för Naveda. Ett kommunikationsmaterial har tagits fram och har använts vid flera tillfällen för att presentera Naveda.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-03077

Statistik för sidan