Utveckling av en Multiplex Neuropanel

Diarienummer 2015-04053
Koordinator Olink AB
Bidrag från Vinnova 394 640 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - november 2016
Status Avslutat