Utveckling av en lokal värdekedja för vattenrening med UV-LEDs, från epitaxi till produktintegrering

Diarienummer 2016-05388
Koordinator Watersprint AB - Watersprint
Bidrag från Vinnova 1 958 294 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2018
Status Beslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Projektets mål är att, genom samarbete mellan Watersprint AB, RISE Acreo AB och NanoLund vid Lunds Universitet, upprätta en lokal värdekedja för ultravioletta lysdioder inkluderande epitaxi, komponenttillverkning och produktintegrering. Syftet är att möjliggöra snabba iterationer av prototyper av nya produktvariationer utifrån behov identifierade av Watersprint.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i möjligheter att snabbt kunna undersöka nya tekniker för vattenrening med ultravioletta lysdioder genom nära kontakt med parter i en lokal värdekedja. Projektet lägger grunden till ett långsiktigt samarbete, där effekterna från projektet i förlängningen väntas bidra till att konkurrenskraftiga ultravioletta lysdioder baserade på teknik från Lunds Universitet kan utvecklas i Skåne och implementeras i Watersprints produktutbud.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet löper i två steg. I första steget läggs grunden genom att Watersprints behov inkluderas i utvecklingen av lysdiodernas grundläggande egenskaper vid Lunds Universitet samt vid utveckling av paketering vid RISE Acreo. Genom snabba iterationer mellan LU och Acreo vidareutvecklas komponenterna och utvärderas kontinuerligt. I andra steget tillhandahåller Watersprint designspecifikationer, LU tillverkar lysdioder och RISE Acreo paketerar dessa till komponenter som kan utvärderas av Watersprint.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.