Utveckling av en lokal värdekedja för vattenrening med UV-LEDs, från epitaxi till produktintegrering

Diarienummer 2016-05388
Koordinator Watersprint AB - Watersprint
Bidrag från Vinnova 1 958 294 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2018
Status Pågående
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

I projektet har en lokal värdekedja för tillverkning av ultravioletta lysdioder, inkluderande epitaxi, komponenttillverkning och produktintegrering, etablerats genom nära samarbete mellan Watersprint AB, RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) och NanoLund vid Lunds Universitet (LU). Samarbetet har skapat ett innovationsstimulerande klimat och möjliggjort snabb och effektiv utforskning av LED-teknikens möjligheter.

Resultat och förväntade effekter

Samarbetetsparterna utgör en unik kompetens från avancerad materialforskning till produktintegrering. Epitaxi för UV-nano-LEDs har utvecklats, processer för komponenttillverkning, paketering och karakterisering tagits fram, och nya testmetoder provats. Genom undersökningar av möjligheter och begränsningar med tekniken har Watersprint förbättrat sina produkter. Teknik för att ta nano-LEDs från laboratoriet till test i riktiga applikationer har utvecklats. Vidare har projektet lagt grunden för ett långsiktigt samarbete kring UV-LEDs för vattenrening.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av lysdiodernas grundläggande egenskaper samt komponenttillverkning planerades utifrån Watersprints behov och kompatibilitetskrav. LED-materialet utvecklades genom avancerad karakterisering av materialegenskaper samt ett snabbt, iterativt samarbete för komponentutvärdering mellan LU och RISE. Detta arbete gjorde att LED-materialet kunde utvecklas och förbättras avsevärt. Ett antal lysdiodsmodeller och paketeringslösningar utvärderades i samarbete mellan RISE och Watersprint.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.