Utveckling av en fjäderförspänd planetväxel för framtidens krav på industrirobotar

Diarienummer 2017-00498
Koordinator SwePart Transmission AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

För manövrering av axlarna i industrirobotar används servomotorer i kombination med växlar med stor utväxling. Swepart har patenterat en teknisk lösning som möter robottillverkarnas ökade krav på lågt glapp i växeln (lost motion) oberoende av slitage. Detta projekt ska teoretiskt och praktiskt validera detta växelkoncept samt ta fram en konstruktion som är redo för serieproduktion. I valideringen ingår framtagning av prototyper för mätning av teknisk prestanda samt bearbetningstester för verifiering av tillverkningsmetoder och produktkostnad.

Förväntade effekter och resultat

Om valideringen tekniskt och ekonomiskt motsvarar förväntningarna finns en betydande internationell marknad för denna typ av växel. Målsättningen är en svensk industri för utveckling och produktion av "glappfria växlar" för industrirobotar och andra applikationer med motsvarande krav. Detta möjliggör tillväxt och arbetstillfällen för både växeltillverkande företag och robottillverkare.

Planerat upplägg och genomförande

- Konstruktion, beräkning och ritningsframtagning av detaljer och komplett växel. - Tillverkning och montering av prototyp inklusive teknisk och ekonomisk utvärdering av nya tillverkningsmetoder. - Mätning av teknisk prestanda på prototypväxeln så som exempelvis "lost motion" och styvhet samt livslängds- och fältprov. - Marknadsundersökning för att förstå behov och robottillverkarnas produktkrav samt hitta andra applikationsområden för denna typ av växel. - Konstruktion och simulering av en specifik växel för serieproduktion.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.