Utveckling av en 1 kW Direktalkohol Low Temperature Solid Oxide Fuel Cell

Diarienummer
Koordinator GETTFuelCells International AB
Bidrag från Vinnova 2 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00224

Statistik för sidan