Utveckling av Ecomark

Diarienummer 2010-00664
Koordinator Taberg Media Group AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2010 - april 2012
Status Avslutat