Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 718 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Senast uppdaterad 23 juni 2017

Diarienummer 2017-03052

Statistik för sidan