Utveckling av diagnostiska verktyg för neurodegenerativa sjukdomar

Diarienummer 2017-03052
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 718 000 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Avslutat