Utveckling av CLT-28643 oral beredning för behandlingen av gula fläcka

Diarienummer 2010-02239
Koordinator ClanoTech AB
Bidrag från Vinnova 431 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - maj 2011
Status Avslutat