Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av CLT-28643 oral beredning för behandlingen av gula fläcka

Diarienummer
Koordinator ClanoTech AB
Bidrag från Vinnova 431 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - maj 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02239

Statistik för sidan