Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckling av Clips instrument för laparoskopi

Diarienummer
Koordinator Laprotech AB
Bidrag från Vinnova 1 130 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet har varit att utveckla ett nytt laparoskopi instrument anpassat till en ny typ av suturlåsningar tillverkade av Assut Europé SpA. Utgångspunkten har varit att med den nya tekniken förkorta sutureringsprocessen och operationstiden för patienter med upp till 50%. Projektet har varit lärorikt, problemlösningen i de olika delmomenten har varit utmanande och slutresultatet är inte bara ett fullt fungerande laparoskopi instrument men också ett instrument som är fullt certifierat enligt det medicinska direktivet ISO 13485, CE-märkt och nu färdigt för serietillverkning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultatet av projektet kan sammanfattas i två delar, dels har Laprotech visat att det är möjligt med begränsade medel utveckla högkvalitativa kirurgiska instrument i Sverige idag, dels har den nyutvecklade produkten nu gått över i inhemsk produktion. Företaget kommer fortsättningsvis att fortsätta att utveckla nya produkter samtidigt som vi kommer att fortsätta att tillverka och distribuera instrument till våra återförsäljare.

Upplägg och genomförande

Genom att para Laprotechs medicintekniska bakgrund med information från vår partner / kund i Italien skapades en FoU-plan. Efter några mindre justeringar har arbetet genomförts i enlighet med denna. Under utvecklingsfasen används en panel av läkare för att kontinuerligt ge återkoppling av vårt arbete och användarvänligheten för produkten för att säkerställa att vi inte införde några fel i den slutliga versionen av instrumentet. Instrumentet är nu färdigt och vi har visat att det är möjligt att skapa en produkt som uppfyller internationella förväntningar om funktion och kvalitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 november 2017

Diarienummer 2017-04341

Statistik för sidan