Utveckling av Cantemo Integration Layer

Diarienummer 2014-02053
Koordinator CANTEMO AB - Cantemo
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det yttersta målet för projektet har varit att skapa en djupare och bredare förankring i vårt globala ekosystem. För att lyckas med detta har vi tagit fram ett integrationslager som består av noga designade RESP APIer, SDK, samt Development Frameworks som underlättar markant för tredjepart att integrera och skräddarsy vår lösning för slutkunderna. Ytterligare mål har varit att skapa och tillhandahålla dessa verktyg för att skapa ytterligare incitament för våra partners att investera i vår lösning, och därmed förankra vår relation med dem samt marknaden och regionen de befinner sig i.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är ett noga definierat och designat integrationslager som består av REST APIer, Python-baserat SDK, samt 2 Frameworks som gör integration och självständig vidareutveckling av vårt system signifikant mycket lättare. Den initiala effekten har varit större intresse och engagemang bland våra partners, främst de som varit med under designprocessen och test av minimal viable product (sk proof of concept). Vidare har kunder insett att de är mindre beroende av oss som leverantör för systemanpassning och utökning. Allt detta i linje med vår företagsstrategi.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att sammanställa alla krav både internt, från våra partners, samt nyckelkunder. Detta sammanställdes i en specifikation som användes som en bas för utvecklingen. Därefter har vi itererat igenom specifikationen tillsammans med våra nyckelpartners. Först då började vi implementera lösningen. Tidiga byggen inklusive dokumentation delades ut till partners för test under implementeringsfasen. På så sätt lyckades vi inte bara se till att vår implementation var i linje med förväntningarna, men vi kunde även skapa ett genuint intresse hos målgruppen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.