Utveckling av BioSling uppgraderingsanläggning för biogas

Diarienummer 2011-00922
Koordinator BIOSLING AB
Bidrag från Vinnova 495 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - augusti 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att utveckla och effektivisera BioSling-tekniken för att kunna tillämpa den för godtyckliga rågasflöden, gasanalyser och nivå på uppgradering. Målet var att göra teoretiska modeller för att kunna beräkna erforderliga tryck och förhållande mellan gas- och vattenflöden för en önskad nivå av uppgradering, och dennas energibehov. I projektet utarbetades modeller grundade på Henrys lag, och gjordes praktiska prov med en slingpump på Sjöstadsverket. Jämförelser mellan beräknade och uppmäta värden från proven har visat på mycket god överensstämmelse.

Resultat och förväntade effekter

Resultat av det genomförda projektet är att det nu finns en verifierad och solid grund att stå på när en BioSling-anläggning ska dimensioneras och offereras för kundspecifika gasflöden, gassammansättningar och nivå på uppgradering. Effekten är att utlovade prestanda i en offert för en BioSling-anläggning kommer att bli uppfyllda vid leveransprovning.

Upplägg och genomförande

Till projektet tillhandahöll BioSling AB en slingpump med168 varv polyetenslang och IVL/KTHs Sjöstadsverket upplät plats, biogas, gasanalysator mm för genomförande av prov med slingpumpen avseende förmåga till uppgradering av biogas med varierande tryck och förhållande mellan vatten- och gasflöde Tekniker från IVL och GGs Process & Energiteknik upprättade provprogram, utarbetade beräkningsmodeller och genomförde prov, registrerade mätvärden och utvärderade dem. Analys av provens mätvärden resulterade i att beräkningsmodellen visade sig vara mycket tillförlitlig.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.