Utveckling av biopolymer-belagd greaseproof/kartong för ersättning av plast och metallfolie

Diarienummer 2008-00447
Koordinator Nordic Paper Seffle AB
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - november 2009
Status Avslutat