Utveckling av biopolymer-belagd greaseproof/kartong för ersättning av plast och metallfolie

Diarienummer
Koordinator Nordic Paper Seffle AB
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid april 2008 - november 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-00447

Statistik för sidan