Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler

Diarienummer 2013-05585
Koordinator Kungliga biblioteket - Avdelningen för audiovisuella medier
Bidrag från Vinnova 3 370 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

De tekniska möjligheterna visade på ett nytt sätta potentialen för överföringar av grammofonskivor. Vårt syfte med innovationsprojektet var att utvärdera nya tekniska lösningar med beröringsfri överföring och analysera de resultat man uppnått. Tre delmål för projektet. 1) Undersöka om det är möjligt att överföra en skivsida snabbare än normal avspelning. 2) Uppnå en ljudkvalité som motsvarar avspelning med skivspelare. 3) Utveckla förslag på en automatiserad digitaliseringsrobot för grammofonskivor. En fortsatt teknikutveckling fordras för att uppnå önskat slutresultat.

Resultat och förväntade effekter

De tre företag som utvecklat sina prototyper har skapat ljudfiler från olika typer av grammofonskivor. De resultat vi efterfrågat har inte uppnåtts i alla delar. Den ljudkvalité som presenterats behöver ytterligare utvecklingsarbete för att skapa bra lyssningsfiler. Metoder för en snabb beröringsfri bildskanning av skivspåren har presenterats och behöver utvärderas i full skala för att verifiera en fungerande tillämpning. En fortsatt utveckling och konstruktion av ett automatiserat digitaliseringsrobot är ett naturligt nästa steg när optisk avspelning är fullt utvecklat.

Upplägg och genomförande

Detta har varit ett mycket intressant tekniskt innovationsprojekt och planeringen har följt de mallar som rekommenderats från VINNOVA. Alla delar i projektet har fungerat mycket väl under hela upphandlingen och alla inblandade företag och deltagare har skapat ett bra arbetsklimat. De företag som utvecklat sina innovationslösningar är de som har kompetensen att fullfölja och slutföra de resultat som återstår. De resultat som uppnåtts i projektet har stor potential att vidareutvecklas ytterligare i ett eventuellt fortsatt utvecklingsprojekt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.