Utveckling av avancerad handhållen induktionsvärmare

Diarienummer 2013-00331
Koordinator TRUCKCAM AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att utveckla en ny typ av handhållen induktionsvärmare med förbättrad verkningsgrad och minskat kylbehov. Målet i förstudien var att identifiera kritiska delsystem samt att utveckla material och processer. Studien visar att primär spole och flödesledare måste utvecklas via forskningsinsatser. Ett förbättrat flödesledarmaterial har tagits fram genom isolationsteknik för pulver samt pressteknik för formning ochi kombination med utvecklad spolformningsteknik har förstudiens mål uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

En inventering av befintliga induktionsvärmningssystem visade att dessa är robusta men ineffektiva, dyra och tunga. Ett förbättrat system skulle kunna ta en betydande del av marknaden på kort tid. För att uppnå önskade produktegenskaper krävs att systemet har mycket hög verkningsgrad. De två stora utmaningarna är att ersätta den befintliga envarviga kopparrörsspolen med en litzbaserad tätpackad spole samt att utveckla en högeffektiv mjukmagnetisk flödesledarkrets.

Upplägg och genomförande

En kravspecifikation har tagits fram utgående från befintliga system efter intervjuer med erfarna användare. En optimering med avseende på verkningsgrad och effekttäthet har påvisat vilka egenskaperflödesledarmaterialet och spolen behöver ha för att kraven ska kunna uppfyllas. Spolar har pressats i framtagna verktyg där avsedd kompaktering åstadkommits med bibehållen isolation. Ett förbättrat flödesledarmaterial har tagits fram genom bland annat utveckling avisolationsteknik samt pressteknik för formning och kompaktering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.