Utveckling & verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa

Diarienummer 2018-00217
Koordinator PRESSCISE AB
Bidrag från Vinnova 977 625 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018