Utveckling & verifiering av en innovativ medicinsk kompressionsstrumpa

Diarienummer 2018-00217
Koordinator PRESSCISE AB
Bidrag från Vinnova 977 625 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2019
Status Beslutat
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Problemet med dagens medicinska kompressionsstrumpor är att de inte ger rätt tryck. Måttbeställning av kompressionsstrumpor är en resurskrävande procedur och de måttbeställda strumporna är dyra. Trots detta uppnår få strumpor önskad kompression. Målet för PressCise är att utveckla en kompressionsstrumpa som ger rätt tryck utan komplicerad måttagning och specialbeställning. Den ska dessutom hålla trycket över tid även om patientens ben ändrar storlek vid reducering av ödem (minskad svullnad).

Förväntade effekter och resultat

Vi tror att vår innovativa kompressionsstrumpa kommer öka patienternas livskvalitet, ge patienterna ökad komfort, samt ge säkrare och bättre behandling, samt vara ett kostnadseffektivt alternativ till dagens strumpor för att minska vårdkostnaderna på sikt.

Planerat upplägg och genomförande

Under projektet kommer en medicinsk kompressionsstrumpa klass 2 (23-32 mmHg), att utvecklas. Produkten kommer att verifieras i en klinisk studie på patienter med kroniskt ödem. Södra Älvsborgs Sjukhus kommer att vara klinisk partner i projektet. Parallellt med produktutveckling och klinisk studie, kommer affärs- och marknadsstrategi att utvecklas.

Externa länkar

PressCise hemsida Nyhetsbrev Medtech West

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.