Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvecklande av snabb helblods cytokin-test för förbättrad diagnostik och terapi vid sepsis.

Diarienummer
Koordinator Mabtech Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 8 206 635 kronor
Projektets löptid maj 2007 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Sepsis, eller ´blodförgiftning´ i allmänt tal, svår sepsis samt septisk chock representerar de kliniska manifestationerna av en livshotande infektion. Antalet fall av sepsis i västvärlden kan beräknas till mer än 2 miljoner årligen. På grund av det uttalade behovet av en bättre sepsisdiagnostik, syftar projektet till att utveckla diagnostisk och prognostisk metodik som kan användas för tidigt påvisande av sepsis samt monitorering av sjukdomens olika faser. Uppreglering av ett flertal cytokiner som leder till kraftig inflammation är karakteristisk för sepsis och cytokiner spelar även en viktig roll i patogenesen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi vill utveckla en metod för att i realtid kunna mäta produktionen av multipla cytokiner i helblod. Metoden kan utgöra ett kraftfullt instrument vid sepsisforskning och bli ett viktigt hjälpmedel för utveckling av nya metoder och strategier för behandling. Med förenklat testförfarande och adaptation till helblodsanalys, tror vi också att metoden kan bli ett viktigt diagnostiskt och prognostiskt test för identifiering av tidig sepsis såväl som senare stadier av sjukdomen.

Upplägg och genomförande

Ett nära samarbete mellan landets största infektionsklinik på Karolinska sjukhuset och Mabtech AB med lång erfarenhet av utveckling av immunologiska tester ger goda förutsättningar. På infektionskliniken finns klinisk kompetens och ett brett patientmaterial på vilket Mabtechs unika metoder kan användas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-00085

Statistik för sidan