Utveckla transparenta PEDOT:PSS elektroder med hög konduktivitet för helt i plast organisk elektronik på stora ytor

Diarienummer 2016-04112
Koordinator Linköpings universitet - Linköping University
Bidrag från Vinnova 1 498 292 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2018
Status Pågående
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2016-09-13

Syfte och mål

The detailed purpose and goals of this project are listed as following: (a) Design and fabricate high electrical conductivity and transparent PEDOT:PSS electrode to replace traditional electrode ITO. (b) Fabricate high conductive and free-standing PEDOT:PSS film as top electrode to replace metal electrodes. (c) Develop novel methods to laminate free-standing film on device. (d) Build high performance large-area organic solar cells and super-capacitors based on the above PEDOT:PSS electrode.

Förväntade effekter och resultat

Undoubtedly, this project will bring great impact and results on the research area of organic electronic devices. Firstly, a high electrical conductivity and transparent PEDOT:PSS electrode on flexible substrate (such as PES or PET) will be fabricated to replace ITO glass electrode. Secondly, highly conductive free-standing PEDOT:PSS will be developed for realizing metal-free devices. At last, high performance and large-area flexible energy devices will be finished.

Planerat upplägg och genomförande

Firstly, carbon based nano-material and polar solvents will be employed for realizing both high conductivity PEDOT:PSS electrode and feasibility on flexible substrates. Secondly, PEDOT:PSS paste will be fabricated for free-standing PEDOT:PSS film fabrication. Thirdly, free standing film transfer lamination method will be developed by nonionic surfactant assistance. High performance and large area flexible energy devices will be finished by employing the above PEDOT:PSS electrodes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.