Utveckla skalbar prototyp av en ny och effektiv 5-bakterie probiotisk produkt mot IBS

Diarienummer 2018-01915
Koordinator Immunebiotech Medical Sweden AB
Bidrag från Vinnova 609 250 kronor
Projektets löptid juni 2018 - februari 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Övergripande mål: Möta det stora medicinska behovet för IBS genom en ny effektiv probiotisk produkt, GutMagnific IBS drabbar 10% av befolkningen och är en tarm-störning som orsakar smärta, uppblåsthet, diarré, förstoppning och ofta depression. Befintlig probiotika för IBS är framtagen för att vara enkla att producera i stor skala, och i minder utsträckning för att ge biologisk effekt. GutMagnific är en kombination av vetenskapligt designade mjölksyrabakterier mot IBS med verifierad effekt i experimentella modeller samt klinisk pilot-studie. Marknadsintroduktion under 2019.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat av projektet: 1) Generera skalbara produktioners-processer anpassade för kommersiell och kostnadseffektiv produktion av produkt med hög halt levande bakterier och med lång hållbarhet av de 5 mjölksyrabakterie-stammar som ingår i GutMagnific. 2) Generera studieprodukt i kapslar redo för att användas för kliniska studier som startar Q4 2018. 3) Utarbeta detaljerad marknadsplan för marknadsintroduktion av GutMagnific under 2019 och utvärdera regulatoriska aspekter.

Planerat upplägg och genomförande

WP 1 Processutveckling: Fermentering och frystorkning av de 5 mjölksyrabakterie-stammar som ingår i GutMagnific Syfte: Utveckla en skalbar produktionsprocess Leverabler -Frystorkat material att användas i WP 2 -Produktionsprocesser för produktion i komerrciell skala WP 2 Prototyp, Studieprodukt i kapslar Syfte: Formulera i kapslar Leverabel: Studieprodukt i kapslar klara för användning i klinik studie som kosttillskott WP 3 Affärsplan Syfte: Identifiera affärspartners och regulatoriska aspekter Leverabel: Affärsplan för marknadsintroduktion av GutMagnific 2019

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.