Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla skalbar prototyp av en ny och effektiv 5-bakterie probiotisk produkt mot IBS

Diarienummer
Koordinator Immunebiotech Medical Sweden AB
Bidrag från Vinnova 609 250 kronor
Projektets löptid juni 2018 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Övergripande mål: Möta det stora behovet för IBS genom en ny effektiv probiotisk produkt, GutMagnific IBS drabbar 10% av befolkningen och är en tarm-störning som orsakar smarta, uppblåsthet, diarre, förstoppning och ofta depression. Befintlig probiotika for IBS är framtagen for att vara enkla att producera i stor skala, och i minder utsträckning for att ge biologisk effekt. Mål - GutMagnific är en kombination av vetenskapligt designade mjölksyrabakterier mot IBS med verifierad effekt i experimentella modeller samt klinisk pilot-studie. Marknadsintroduktion under 2019.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultat från projektet: 1) Skalbara produktions-processer är utvecklade, anpassade för kommersiell och kostnadseffektiv produktion av produkt med hög halt levande bakterier och med lång hållbarhet av de 5 mjölksyrabakterie-stammar som ingår i GutMagnific. Klart att beställa kommersiell order. 2) Studieprodukt är formulerad i gastro resistenta delayed release orala kapslar och redo för att användas i klinisk studie 3) Detaljerad marknadsplan på plats for marknadsintroduktion av GutMagnific under 2019 med varumärkesstrategi samt utvärdering av regulatoriska aspekter.

Upplägg och genomförande

WP 1 Processutveckling Tillsammans med Sacco har vi utvecklat skalbara produktionsprocesser 5 stammar Analys: Genomfördes enligt plan och målen är uppnådda WP 2 Prototyp, Studieprodukt i kapslar Studieprodukt i kapslar är tillverkade av vår partner Nutrilinea, klara för användning i klinik studie som kosttillskott. Analys: Genomfördes något försenat enligt plan och målen är uppnådda WP 3 Affärsplan och plan för marknadsintroduktion av GutMagnific 2019 klar. Analys Bytte leverantör till the Healthy Marketing Team för att fokusera på varumärkesstrategi

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01915

Statistik för sidan