Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utveckla en ny innovativ fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement

Diarienummer
Koordinator ELEMENTUM eco AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Utveckla en ny innovativ fasadprodukt för integration av solcellsmoduler med goda lösningar avseende fasadanslutningar och samtidigt vara rimligt kostnadseffektiv för att kunna bli ett fungerande alternativ till de idag vanligt förekommande fasadmaterialen.

Långsiktiga effekter som förväntas

En förutsättning för att lyckas med utvecklingen är att identifiera lämpligt tillvägagångssätt. Därför har det gjorts en inledande genomgång som specificerat utvecklingsmöjligheter och tillvägagångssätt.

Upplägg och genomförande

För att kunna utveckla fasadprodukten behövdes det en genomgång av ledande experter inom de berörda teknikområdena samt identifiera kraven i byggreglerna. Genomgången har nu genomförts i detta projekt , som redovisar förslag på utveckling och tillvägagångssätt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 maj 2017

Diarienummer 2016-03651

Statistik för sidan