Utveckla en ny innovativ fasadprodukt med integrerade solcellsmoduler i ytterväggselement

Diarienummer 2016-03651
Koordinator ELEMENTUM eco AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2016 - mars 2017
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

Utveckla en ny innovativ fasadprodukt för integration av solcellsmoduler med goda lösningar avseende fasadanslutningar och samtidigt vara rimligt kostnadseffektiv för att kunna bli ett fungerande alternativ till de idag vanligt förekommande fasadmaterialen.

Resultat och förväntade effekter

En förutsättning för att lyckas med utvecklingen är att identifiera lämpligt tillvägagångssätt. Därför har det gjorts en inledande genomgång som specificerat utvecklingsmöjligheter och tillvägagångssätt.

Upplägg och genomförande

För att kunna utveckla fasadprodukten behövdes det en genomgång av ledande experter inom de berörda teknikområdena samt identifiera kraven i byggreglerna. Genomgången har nu genomförts i detta projekt , som redovisar förslag på utveckling och tillvägagångssätt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.