Utveckla 3D scanningsteknologier för urbana miljöer

Diarienummer 2017-04326
Koordinator QUIXEL AB
Bidrag från Vinnova 1 656 720 kronor
Projektets löptid december 2017 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - hösten 2017

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram och utveckla standardiserade skanningsteknologier och databehandlingsalgoritmer för att skapa en 3D-objekt- och materialdatabas för 3D-grafiker inom film-, spel-, arkitekturvisualisering- och designindustrin. Det innefattar framtagande och utveckling av hårdvara anpassad för skanning av urbana miljöer samt utveckling av databehandlingsmetoder lämpade för urban skanning.

Förväntade effekter och resultat

Efter att hårdvara och processer för skanning av urbana miljöer tagits fram kommer bolaget att rekrytera ett globalt team av skanningsoperatörer och databehandlare för att påbörja en omfattande digitalisering av urbana miljöer och därmed expandera innehållet i databasen.

Planerat upplägg och genomförande

För att skanna urbana miljöer kommer Quixel avsätta 5 interna resurser som kommer jobba mellan 50-80% av sin arbetstid med projektet för att utveckla hårdvara, specifika algoritmer, databehandlings- och kategoriseringssmetoder samt processer för att bearbeta skannade data. Samtliga arbetspaket avser att löpa under 15 månader parallellt då det finns en kontinuerlig feedback mellan de olika arbetspassen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.