Utvärdering och analys av möjliga, och industriellt anpassade, tillverkningsmetoder för unik IR-sensor

Diarienummer 2014-00431
Koordinator JonDeTech Sensors AB - JonDeTech Sensors C/O Fireinvent
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka om industriella produktionsmetoder är tillämpliga för tillverkning av sensorn i stor skala samt att identifiera partners med lämplig teknisk kompetens och kapacitet. Projektet har också rymt utvärdering av vissa speciellt kritiska/utmanande steg. Vi ser inga direkta hinder med industriell produktion men ser ändå att stora resurser krävs i form av processutveckling. Vi har funnit att upp till 4 partners kan komma att krävas till en början för hela processen men vi menar att det på sikt går att få produkten producerad hos 2 partners.

Resultat och förväntade effekter

Projektresultatet är att JonDeTech bedömer att det är möjligt att lägga ut produktionen i sin helhet och har beslutat att arbeta vidare med detta spår. Det förväntas att denna utveckling till en början kommer inkludera tre eller fyra partners. Vi har initierat samarbete med två företag för process- och produktutveckling, prototyptillverkning (upp till 2 miljoner sensorer/år). Ett företag som vidareutvecklar pläteringsutrustning av de termoelektriska nanotrådarna samt en partner för högvolymtillverkning ( >50 miljoner sensorer/år).

Upplägg och genomförande

Upplägget att kontakta flera olika företag inom branschen har varit lyckosamt och de har visat ett stort intresse för vår produkt och teknik. Vi har fått en bra återkoppling från samtliga kontaktade företag och därefter valt ut och startat ett samarbete med 5 av företagen för att ta fram material och halvfabrikat som vi har analyserat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.