Utvärdering av risken för strandade tillgångar på grund av cirkulär ekonomi och prissättning av externaliteter

Diarienummer 2016-04625
Koordinator STIFT THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE, SEI
Bidrag från Vinnova 2 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

see below

Resultat och förväntade effekter

see below

Upplägg och genomförande

see below

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.