Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärdering av risken för strandade tillgångar på grund av cirkulär ekonomi och prissättning av externaliteter

Diarienummer
Koordinator STIFT THE STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE, SEI
Bidrag från Vinnova 2 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - januari 2018
Status Avslutat
Utlysning Forskning om finansiella marknader

Syfte och mål

see below

Resultat och förväntade effekter

see below

Upplägg och genomförande

see below

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04625

Statistik för sidan