Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärdering av nytt strålskydd

Diarienummer
Koordinator TEN MEDICAL DESIGN AB
Bidrag från Vinnova 398 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets målsättning var att mäta om ett nytt strålskydd (HeadPeace) minskar bestrålning av hjärnan utan att inskränka på operatörernas och sjuksköterskans vardag. Strålningsmätningar och användaranalyser har genomförts på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Halmstad Regionsjukhus.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att det fanns en viss skillnader i absorberad dos mellan olika interventionsverksamheter, samt att HeadPeace hade en effekt i klinisk miljö genom att minska den absorberade dosen till ytan av huvudet. Resultatet visar att HeadPeace minskar strålningen mot huvudet i klinisk miljö samt har en marginal påverkan på arbetsställning ur ett användar- och ergonomiskt perspektiv. Användning av HeadPeace har därmed visat sig kunna förbättra operationspersonalens vardag med följdeffekter som minskad stråldos till organ som idag inte skyddas.

Upplägg och genomförande

Ett studieprotokoll togs fram, vilket inkluderade positionering av dosimetrar och en viss modifiering av designen av HeadPeace. Läkarna bar HeadPeace med integrerade dosimetrar under ca 1 månad, varefter dosimetrarna har lästs av i en specifik utrustning på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Observationer och intervjuer genomfördes med användarna för att analysera påverkan av att bära ett huvudskydd.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04179

Statistik för sidan