Utvärdering av nya biomarkörer vid bilddagnostik av den åldrande hjärnan

Diarienummer 2012-03087
Koordinator HERMES MEDICAL SOLUTIONS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat