Utvärdering av nya biomarkörer vid bilddagnostik av den åldrande hjärnan

Diarienummer
Koordinator HERMES MEDICAL SOLUTIONS AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 75 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03087

Statistik för sidan