Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utvärdering av Grön teknik för återvinning av aluminium

Diarienummer
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material Analysis & Monitoring
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - september 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att vidareutveckla den laserbaserade analystekniken LIBS för sortering av metall. Ett av projektmålen var att demonstrera en prototyp för skrotsortering i industrilik miljö, vilket gjordes i den nyetablerade testbädden på Swerim. Projektets andra mål var att vidareutveckla brasilianska kontakter vilket har gjorts genom flera uppföljande möten med tidigare projektpart inom aluminiumåtervinning. Nya kontakter har knutits tack vare att projektet presenterats på internationella konferenser, vilket öppnat för projekt inom gruvindustrin.

Långsiktiga effekter som förväntas

Video från demo har spridits via sociala medier (LinkedIn), på konferenser, och i andra kundsammanhang. Den uppmärksamheten har lett till att nya kontakter med såväl kommersialiseringsaktörer och andra forskningsutförare har uppkommit. Planer för fortsatta projekt kommer presenteras på ”Swedish Brazilian Innovation Weeks” 27e november 2018 där även möten med projektparter är inplanerade.

Upplägg och genomförande

Projektet är ett samarbete mellan Swerim (tidigare Swerea KIMAB), RISE Acreo, och Robotdalen. Robotgreppningen har utvecklats av Robotdalen, analysmjukvara har utvecklats av Swerim, och förbättringar av optisk design har utvecklats av Rise Acreo. Demonstrator för kombinerad analys och robotplockning genomfördes i testbädd på Swerim.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 november 2017

Diarienummer 2017-05252

Statistik för sidan