Utvärdering av Grön teknik för återvinning av aluminium

Diarienummer 2017-05252
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material Analysis & Monitoring
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - september 2018
Status Beslutat