Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

Diarienummer 2017-01436
Koordinator CERENO SCIENTIFIC AB - Cereno Scientific AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram en effektivare behandling mot blodproppar. Dagens behandling leder till ett konstant lättblödande tillstånd som gör att dagens läkemedlen inte kan ges i tillräckligt höga doser för att ge optimalt skydd mot nya blodproppar. Cereno Scientifics läkemedelskandidat, CS1, bygger på att optimera effekten på kroppens egna blodproppsförsvar och att effektiv förhindra ogynnsam blodproppsbildning. Cereno Scientifics målsättning är att registrera ett nytt läkemedel med god effekt och lägre blödningsrisk än befintlig terapi.

Förväntade effekter och resultat

Genom att vi med vår substans påverkar kroppens egna försvar mot blodproppar får vi endast en lokal effekt i kroppen där blodproppsbildning håller på att ske. Detta ger en mycket bättre situation för patienten som därmed inte behöver vara konstant blödningsbenägen genom sin medicinering. Resultatet blir en säkrare och effektivare behandling av en stor patientgrupp som har behov av blodpropps förebyggande behandling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i tre arbetspaket (WP). I WP1 kommer vi arbeta med att ta fram studieprotokoll, dokumentation och substansberedning inför den kliniska studie som också kommer att genomföras inom detta WP. I WP2 kommer vi att arbeta med en djurmodell för dosoptimering och att studera synergieffekter med kombinationspreparat. WP3 består utav affärsutveckling, producera presentationsmaterial för investerare samt spridning utav projektresultat.

Externa länkar

Företagets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.