Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Utvärdering av det nya anti-trombos läkemedlet CS1 i klinisk studie samt djurmodell

Diarienummer
Koordinator CERENO SCIENTIFIC AB - Cereno Scientific AB, Mölndal
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Cereno Scientific ABs mål är att utveckla ett nytt antitrombotiskt läkemedel, CS1, med bra antitrombotis keffekt och mindre risk för blödningsbiverkningar jämfört med dagens antitrombotiska läkemedel. CS1 kommer vara ett alternativ till dagens antitrombotiska behandlingsalternativ vid djup ventrombos, hjärtinfarkt, stroke etc. Målsättningen med Swelife/MedTech4Health projektet var att ytterligare utvärdera och dokumentera CS1s antitrombotiska effekter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 stimulerar kroppens egna försvarssystem mot blodproppar, dvs den endogena fibrinolysen. I vår fas I studie kunde vi påvisa en positiv effekt på biomarkörer för trombos utan ökad blödning. Swelife/MedTech4Health bidraget har möjliggjort den nödvändiga dokumentationen för att kunna komma vidare till fas II. Cereno Scientific har signerat ett avtal med OCT, ett ryskt CRO företag, för att genomföra en fas II studie på patienter som genomgår planerad knäledskirurgi.

Upplägg och genomförande

En fas 1 studie genomfördes Q4 2017-Q1 2018 med Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 i samarbete med Clinical Trial Consultants (CTC) AB, Uppsala, Sverige. Detta är första gången CS1 testas i människa. 13 friska, lätt överviktiga individer deltog och behandlades med CS1, en tablett per dag, under 28 dagar. Resultat från studien visar att CS1 har den önskade plasmaprofilen och tolererades väl. CS1 hade önskad effekt på biomarkörer för trombos.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 maj 2017

Diarienummer 2017-01436

Statistik för sidan