Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

UTSTÄLLNING: INNOVATION, KREATIVITET OCH PLAGIAT

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN TEKNISKA MUSEET - Tekniska museet
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid februari 2007 - september 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med utställningen är att visa betydelsen av innovationer och kreativitet för företagens och samhällets utveckling. Utställningen kommer också att belysa det immateriella rättsskyddets roll i olika stadier av innovationsprocesser och marknadsföring. I anslutning till utställningen arrangeras seminarier, debatter och workshops.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntade resultat är ett ökat intresse bland allmänhet och skolor, dels genom utställningen i sig , dels genom de aktiviteter i form av program som är kopplade till utställningen. Man kan även förvänta sig att intresset för området kommer att öka genom medial uppmärksamhet under utställningstiden.

Upplägg och genomförande

Arbetet med att utveckla och genomföra projektet dedrivs inom ramen för Teknkniska museets projektorganisation. En intern projektledare tilsätts liksom en projektgrupp med olika kompetenser för att lösa olika uppgifter. Inom ramen för projektet skapas även en referensgrupp bestående av representanter för SFIR och andra samarbetspartners. Startpunkt för projektet är januari 2008 och slutpunkt är september. Projektet kommer att utvärderas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 mars 2022

Diarienummer 2007-02468

Statistik för sidan